CPU AMD RYZEN THREADRIPPER PRO 5955WX (4.0GHz Max boost 4.5GHz, 16 nhân 32 luồng, 64MB Cache, 280W, Socket sWRX80)

LIÊN HỆ

  • Thương hiệu: AMD
  • Socket: sWRX80
  • Số nhân/luồng: 16/32
  • Tần số cơ bản: 4.0 GHz
  • Xung nhịp Turbo: 4.5 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 72MB
  • Mức tiêu thụ điện: 280W