CPU AMD RYZEN THREADRIPPER 3960X (3.8GHz boost 4.5GHz, 24 nhân 48 luồng, 140MB Cache, 280W, SK sTRX4)

Giá gốc là: 38.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 37.000.000 ₫.

  • CPU Threadripper thế hệ thứ 3 được mong chờ của AMD
  • Số nhân: 24
  • Số luồng: 48
  • Xung cơ bản: 3.8 GHz
  • Xung tối đa (boost): 4.5 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 140MB
  • Tiêu thụ điện: 280W
  • Chạy tốt trên các mainboard socket sTRX4
  • Phù hợp cho những nhà sáng tạo nội dung