SSD Gigabyte 480GB SATA 3 – GP-GSTFS31

Giá gốc là: 1.350.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.320.000 ₫.

  • Yếu tố hình thức: SSD nội bộ 2,5 inch
  • Giao diện: SATA 6.0Gb/s
  • Tổng dung lượng: 480GB
  • Bảo hành: Có giới hạn 3 năm
  • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 500 MB/s
  • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 480 MB/s
  • TRIM & SMART được hỗ trợ
Mã: 044824 Danh mục: , Thẻ: