Webcam chân cao, không có micro HD 720p (Đen)

220.000