Thùng máy Case Sama G-Storm Mid Tower (No Fan)

690.000