Tai nghe Xiberia T20 7.1 Sound LED lighting

2.700.000

Mô tả sản phẩm

Thông tin chung:

  • Tai nghe Xiberia T20 LED lighting
  • Năng lượng cốt lõi, kiểm soát mọi thứ
  • Thiết kế đơn vị kép đồng trục
  • Bộ chuyển động lõi tứ
  • Công nghệ phân tần điện tử vật lý
  • Âm thanh vòm 7.1

2700000

Tai nghe Xiberia T20 7.1 Sound LED lighting

Trong kho