SSD Gigabyte 240GB SATA3 – GP-GSTFS31

775.000

Mô tả sản phẩm

  • Yếu tố hình thức: SSD nội bộ 2,5 inch
  • Giao diện: SATA 6.0Gb/s
  • Tổng dung lượng: 240GB
  • Bảo hành: Có giới hạn 3 năm
  • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 500 MB/s
  • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 420 MB/s
  • TRIM & SMART được hỗ trợ

775000

SSD Gigabyte 240GB SATA3 – GP-GSTFS31

Trong kho