SSD Gigabyte 120GB SATA 3 – GP-GSTFS31

539.000

Mô tả sản phẩm

  • Yếu tố hình thức: SSD nội bộ 2,5 inch
  • Giao diện: SATA 6.0Gb/s
  • Tổng dung lượng: 120GB
  • Bảo hành: Có giới hạn 3 năm
  • Tốc độ đọc tuần tự: lên đến 500 MB/s
  • Tốc độ ghi tuần tự: lên đến 380 MB/s
  • TRIM & SMART được hỗ trợ

539000

SSD Gigabyte 120GB SATA 3 – GP-GSTFS31

Trong kho