Intel Core i9 9940x / 19.25MB / 3.3GHz/ 14 nhân 28 luồng LGA2066

19,700,000