Intel Core i9 10940x /19.25MB/ 3.3GHz / 14 nhân 28 luồng LGA2066

24,500,000