Intel Core i5 9600k / 9M / 3.7GHz / 6 nhân 6 luồng

7,100,000 6,290,000