Đầu chuyển DVI (24+5) qua VGA

40.000

40000

Đầu chuyển DVI (24+5) qua VGA

Trong kho