CPU Intel Core i9-10980XE (3.0GHz Turbo 4.6GHz, 18 nhân 36 luồng, 24.75MB Cache, 165W) – SK LGA 2066

26.990.000

Mô tả sản phẩm

  • Socket: FC LGA 2066
  • Số lõi/luồng: 18/36
  • Tần số cơ bản/turbo: 3.0/4.8 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 24,75 MB
  • Mức tiêu thụ điện: 165 W