CPU Intel Core i5 13600KF (3.5GHz boost 5.1GHz, 14 nhân 20 luồng, 24MB Cache, 125W) – SK LGA 1700

Mô tả sản phẩm

  • Thương hiệu: Intel
  • Socket: LGA 1700 Raptor Lake
  • Số nhân/luồng: 14/20
  • Tốc độ cơ bản: 3.5GHz
  • Tốc độ tối đa: 5.1GHz
  • Cache: 24MB
  • Điện năng tiêu thụ: 125W, Turbo 181W