Chuột Gaming DareU S100 (LED RGB, PMW3310)

599.000

Mô tả sản phẩm

Thông tin chung:

  • Chuột DareU S100 (LED RGB)
  • Thiết kế công thái học, rất giống với IE3.0
  • Sensor: PMW3310
  • DPI: 400-800-1000-2000
  • Tracking: 130IPS
  • Polling rate: 1000Hz
  • Switch: OMRON (10 triệu lần click)

599000

Chuột Gaming DareU S100 (LED RGB, PMW3310)

Trong kho