Chuột Gaming DareU EM925 PRO (RGB, PMW3336, Bronze Edition)

1.199.000

Mô tả sản phẩm

Thông tin chung:

  • Sensor: PMW3336
  • DPI: 600/1200/2400/3600/5400/7200/10800
  • Tracking: 150IPS
  • Polling rate: 1000Hz
  • Switch: OMRON (20 triệu lần click)
  • Dây dài 1.8 mét

1199000

Chuột Gaming DareU EM925 PRO (RGB, PMW3336, Bronze Edition)

Trong kho