Cấu hình máy MLT27 3200G/A320M/4GB/128GB/500W

7.590.000

7590000

Cấu hình máy MLT27 3200G/A320M/4GB/128GB/500W

Trong kho