Cấu hình máy MILO-VP03 200GE/A320M/4GB/128GB/500W

4.990.000

Mô tả sản phẩm