Cấu hình máy MILO-VP03 200GE/A320M/4GB/120GB/500W

4.990.000

Mô tả sản phẩm

4990000

Cấu hình máy MILO-VP03 200GE/A320M/4GB/120GB/500W

Trong kho