Cấu hình máy MILO-VP01 Athlon 3000G/A320/4GB/128GB/500W/KA250

5.490.000