Cấu hình máy MILO-GMV04 i3 10100F/H410M H V3/8GB/1650/128GB/500W

15.970.000