Cấu hình máy MLT07 (10400F/B460M/8GB/1650/128GB/600W)

14.890.000

14890000

Cấu hình máy MLT07 (10400F/B460M/8GB/1650/128GB/600W)

Trong kho