Cấu hình máy MLT05 (10100F/H470/8GB/GT710/128GB/600W)

7.490.000

7490000

Cấu hình máy MLT05 (10100F/H470/8GB/GT710/128GB/600W)

Trong kho