Cấu hình máy MLT04 (10400/B460/8GB/128GB/600W)

9.290.000

9290000

Cấu hình máy MLT04 (10400/B460/8GB/128GB/600W)

Trong kho