Cấu hình máy MLT03 (4350G/B450M/8GB/128GB/600W)

8.690.000

8690000

Cấu hình máy MLT03 (4350G/B450M/8GB/128GB/600W)

Trong kho