Cấu hình máy MLT02 (10100/H470/8GB/128GB/600W)

8.490.000

8490000

Cấu hình máy MLT02 (10100/H470/8GB/128GB/600W)

Trong kho