Cấu hình máy MLT01 (3400G/B450M/8GB/128GB/500W)

9.490.000

9490000

Cấu hình máy MLT01 (3400G/B450M/8GB/128GB/500W)

Trong kho