Cáp VGA 1m/1.5m (Từ Cổng 15 Đực Sang 15 Đực)

69.000