Bamba USB 2.0 Ethernet Adapter

195.000

Mô tả sản phẩm

CÁP USB 2.0 -> LAN BAMBA
Chuyển dữ liệu USB 2.0 với tốc độ 480 Mps
Hổ trợ tốc độ truyền dữ liệu 10Mb / 100Mbs
Hỗ trợ Hệ điều hành windows, mac OS, Linux….

195000

Bamba USB 2.0 Ethernet Adapter

Trong kho