AMD Ryzen 3 3300X /16MB /3.8GHz /4 nhân 8 luồng

3,190,000