Với phương châm “Tất cả cho khách hàng, khách hàng cho tất cả” và định hướng tiến tới trong tương lai, Minh Long Technology luôn nổ lực không ngừng để cung cấp cho khách hàng những chất lượng tốt nhất.

3C – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Liên Nghĩa – Đức Trọng – Lâm Đồng.
07.799.799.49
ctyminhlongtechnology@gmail.com