Chuột Gaming DareU EM925 PRO (RGB, PMW3336, Bronze Edition)

Giá gốc là: 1.399.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.199.000 ₫.

  • Sensor: PMW3336
  • DPI: 600/1200/2400/3600/5400/7200/10800
  • Tracking: 150IPS
  • Polling rate: 1000Hz
  • Switch: OMRON (20 triệu lần click)
  • Dây dài 1.8 mét
Mã: 005400 Danh mục: Thẻ: