I. CÁC BƯỚC BẢO HÀNH SẢN PHẨM

II. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH SẢN PHẨM

III. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CHUNG:

1. Chính sách đổi mới 100%

2. Thời gian xử lý đối với bảo hành sản phẩm

Chính sách bảo hành của hãng được áp dụng cho từng nhóm hàng/sản phẩm cụ thể như sau:

* Thời gian bảo hành dự kiến (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết): theo thông báo qui định của nhà sản xuất/nhà cung cấp, thời gian bảo hành có thể thay đổi.